Karnety

1

WEJŚCIE

szybki trening

30 zł

jednorazowo

%

ULGOWY

uczeń / student /
emeryt / rencista

umowa na czas nieokreślony

99 zł

miesięcznie

12

MIESIĘCY

umowa na czas określony

druga umowa -5%
trzecia umowa -8%
czwarta umowa -10%

99 zł

miesięcznie

1

MIESIĄC

umowa na czas nieokreślony

139 zł

miesięcznie

1

MIESIĄC

umowa na czas nieokreślony

139 zł

miesięcznie

2-5

MIESIĘCY

umowa na czas nieokreślony

129 zł

miesięcznie

6-9

MIESIĘCY

umowa na czas nieokreślony

119 zł

miesięcznie

10-12

MIESIĘCY

umowa na czas nieokreślony

109 zł

miesięcznie